Projects
camerabewaking voor kantoor en bedrijf

ONLINE SUPPORT (contacteer ons en open de link)

PROJECTEN

Iedere bedrijfsleider, zelfstandige, uitbater heeft wel iets dierbaar om te bewaken en/of te beveiligen.


Hetzij om de continuiteit te garanderen, een investering te bewaken of intern toezicht te houden.


Bij Secures zijn we ons ten zeerste bewust van het belang van een degelijk en bedrijfszeker beveiligings- en bewakingssysteem, zowel op het vlak van gekozen materiaal als het management hiervan.


Onze klanten zijn ons dierbaar en daarom vatten wij elke opdracht aan onder de vorm van een project.


Een project dat we samen met de klant definieren en afwerken van A tot Z. Steeds op maat voor uw bedrijf.

vakbeurs voor beveiliging

PROJECTMATIGE AANPAK

Elke project heeft een specifieke omgevingssituatie en die vergt een specifieke aanpak en oplossing.


Daarom is het onmogelijk om op voorhand te schetsen hoe we precies tewerk zullen gaan bij de invulling van uw probleemstelling/behoefte. 


Wij volgens steeds een vast stramien voor het realiseren van een project.


Dit altijd in nauwe samenwerking met de bedrijfsleiding, facility manager, projectverantwoordelijke, ........


Consulting

In de eerste fase bespreken we de diverse aspecten van beveiliging. Over het waarom, wat belangrijk is, eerdere ervaringen. Dankzij onz expertise kunnen we gericht luisteren en consulten.

Planning

Bij akkoord en toekenning van het project wordt een planning uitgewerkt in functie van de verschillende fases van de installatie. Dit steeds in nauwe samenwerking en overleg met de klant, c.q. facility manager.

Analyse

De situatie wordt grondig geanalyseerd.

Onder meer een technische analyse (beschrijving van de functionele vereisten, nodige infrastructuur m.b.t. hardware, software, server, de procedures en verantwoordelijkheden.

Implementatie

Zodra de klant akkoord is met de voorgestelde planning en budgettering, wordt overgegaan tot de uitvoering van het project: van de programmering over het testen tot de uiteindelijke implementatie. Alle stappen binnen het project worden nauwgezet uitgevoerd.

Haalbaarheid

Deze studie heeft tot doel een referentiekader te beschrijven waarin het project kan gerealiseerd worden. Aspecten zoals infrastructuur, software, inplanting, netwerk en techniek, worden hierbij behandeld en dit gerelateerd naar budgetten, faseringen en klantbetrokkenheid.

Oplevering

De installatie, het testen en de implementatie worden uitgevoerd conform met de afgesproken planning.

Secures zorgt voor de nodige documentatie (handleidingen, procedures,…) en opleidingen. Dit gebeurt uiteraard conform met de diverse afspraken vastgelegd in de overeenkomst.

Projectdefinitie

Een duidelijke en gedetaileerde  omschrijving van het type materiaal, hoeveelheden, fasering in de installatie en in gebruikname. Tevens worden duidelijk de verantwoordelijkheden vastgelegd van zowel Secures als de opdrachtgever. Prijsofferte, budgetten, timing,.....

Opvolging

Ons doel is een kwalitatieve operationele waarborg te bieden.

In die mate kan Secures steeds zorgen voor bijstand en ondersteuning onder de vorm van bijstands- en onderhoudscontracten.

gesloten circuit camera beveiliging

Foto galerij - Secures - secure the world with you 

eletronische verdeelkast Secures
camerabewaking - visualisatie
magazijn en opslagplaats bewaking
Secures on the road
vakbeurs beveiliging
multi camera controle
verdeelkast Secures
kabel plaasting voor cctv circuit
scherm bewking
plaatsing camera
bewaking parkeerplaats
in-huis camera
in-huis camera
camerabewaking van grote oppervlakten
Secures
Secures team
vakbeurs beveiliging
winkel beveiliging
winkelbeveiliging
graafwerken kabel plaatsing
magazijn bewaking
winkel bewaking
Secures team
kabel management
ip-camera
camerabewaking op paarden fokkerij
Secures team
camerabewaking sporthal
plaatsing ip-camera
camerabeveiliging manège
gesloten circuit camera
beveiliging shopping center
cctv voor manège

REALISATIES  -  inbraakbeveiliging en alarmsystemen

ip buitencamera

Een greep uit onze tevreden klanten

Professionele partner in beveiliging !

CONTACT

KMO zone De Hoef III
Heihoef 3 unit 3
2275 WECHELDERZANDE

PROFIEL

Secures bvba, vennootschap opgericht met als doel alles te beveiligen en te bewaken wat belangrijk en u dierbaar is.

© Copyright 2020 - AdsBooster. All Rights Reserved - update december 2019

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Learn more
Accept