Wettelijke verplichtingen bij camerabewaking

Wettelijk kader

photo

Wettelijk kader

De nieuwe camerawet is op 25 mei 2018 in werking getreden.

U moet rekening houden met de volgende verplichtingen

  • U moet uw videobewakingssysteem via het E-loket aangeven.
  • U moet een pictogram aanbrengen aan de ingang van de bewaakte plaats.
  • U moet een pictogram aanbrengen aan de ingang van de bewaakte plaats.

Verdere verplichtingen zijn geregeld door het KB van 06/12/2018.

Koninklijk besluit van 6 december 2018 tot vaststelling van de plaatsen waar de verwerkingsverantwoordelijke zijn bewakingscamera’s kan richten op de perimeter rechtstreeks rond de plaats, de beelden van de bewakingscamera’s gedurende drie maanden kan bewaren en toegang in real time tot de beelden kan geven aan de politiediensten.

Alle gedetailleerde informatie over het wettelijk kader dat van toepassing is kan je terug vinden op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, bereibaar via deze link

Het nieuwe aangiftesysteem voor bewakingscamera’s

photo

Het nieuwe aangiftesysteem voor bewakingscamera’s

Ongeacht of u een camerabewakingssysteem gebruikt aan de ingang van uw woning, in een supermarkt, of zelfs op een industriële site, let op!

Vanaf 25 mei 2018 treden de wijzigingen met betrekking tot het gebruik van bewakingscamera's in werking. Voortaan dienen uw bewakingscamera’s te worden aangegeven bij de politiediensten.

Vóór 25 mei 2018 moest elke bezitter van bewakingscamera's zijn camera's aangeven via het elektronisch loket van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL). Vanaf vandaag moeten bewakingscamera's worden aangegeven via een elektronisch loket dat eveneens de aangiften van alarmsystemen ontvangt.

Wat houdt dit in?

  • De aangiften van uw bewakingscamera's zijn voortaan gratis.
  • Wilt u een nieuw camerabewakingssysteem installeren? Geen probleem! U moet uw systeem aangeven op de nieuwe applicatie, uiterlijk de dag vóór de ingebruikneming, zoals wettelijk voorzien.
  • U had uw bewakingscamera's reeds aangegeven op het elektronisch loket van de CBPL? Om uw gegevens bij te werken, moet u uw camera's eveneens aangeven op deze nieuwe applicatie. Er werd een overgangsperiode van twee jaar voorzien om u de tijd te geven dit te doen; u heeft dus tot uiterlijk 25 mei 2020 om in orde te zijn wat dit punt betreft.
  • U moet erop toezien dat uw aangifte up-to-date is, door deze ten minste jaarlijks te valideren.
  • Zoals voorzien is door de Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR), legt de Camerawet u eveneens de verplichting op om een register van uw beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden. Dit register moet, op aanvraag, ter beschikking worden gesteld van de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere CBPL) om haar de mogelijkheid te bieden haar controleopdracht uit te voeren. Dit register zal een schriftelijke vorm aannemen, al dan niet elektronisch, en moet worden bijgewerkt.

Uitzondering

In de wet wordt er voorzien in een uitzondering voor de burger die in zijn eigen woning een bewakingscamera installeert voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden: hij zal geen aangifte moeten doen, noch een register moeten invullen of een pictogram moeten gebruiken (wat als dusdanig niet betekent dat men de personen mag filmen zonder hun toestemming).

Bij elke installatie zorgt Secures ervoor dat alle wettelijke verplichtingen worden nagekomen en nageleefd.

De handleiding voor aangifte via Secures kan je hier bekijken en downloaden.